اهلاً بکم و مرحباًفی هذه الصفحه تقرأون اشعارا عامیه قدیمه انتقلت من صدرا الی صدر فی دور الزمن و شاعروها غیر معلوم.
انا قد سمعت ابیاتا من هذه الانواع الشعر فی خوزستان و کتبها کما سمعت:
شبعنا من مِرار ادهر یَگلوب
[لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]
کوسیهه رکس و رفش یگلب
او هست عگروگ یگرت راس حیّه
وحگ الّی هبط للارض وحیه [لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]
ندیت الله لموتاً کون وحیه
وشوفک یا اخی تحزن علیه
وخاوه ذبل هرش الکلب منکم وخاوه [لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]
الفخر مو الذی عاشر وخاوه
الفخر بذّیج من یذکر خویه
ارید احکم علی نفسی وحدهی
ابسبب ولایفهه وحدهی
[لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]
ارچیچ ایطیح ما عنده تچیّه
الوکت علمنی خوش دروس [لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]
اطیب النسب بالضیم
وگحه و عیب ردناها
انخل لو ما بی ثمر شیفید خل تنشف سواجیه
[لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]
ما وحد گصد شرب من میّه
شنهو فیمت الفانوس اذا طافی ایظل ما یصد بضیه [لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ] تظل کل وکته محمیه البشر لازم ینطق تسمع محاچیه البشر لازم یطهر الروح بالایمان یتوب و یرحم اشویه لچن تدری البشر مغرور ما یدری توالیه البشر لو ما یشوف الموت [لینک ها فقط برای کابران قابل نمایش میباشد. ]